Lake explorer galerija

Na slikama koje slede možete se upoznati sa našim plovnim objektima, radnim postrojenjima i sl.

002
Transport plovnog objekta
004
Montaža bagera
013
Montaža bagera (priprema za rad)
001
Prenos iskopanog materijala
003
Odlaganje iskopanog materijala
005
Odmuljivanje
006
Cevovod po kojem se kreće iskopani materijal
007
Odlaganje iskopanog materijala
008
Odlaganje iskopanog materijala
009
Odlaganje iskopanog materijala
010
Odlaganje iskopanog materijala
011
Odlaganje iskopanog materijala
012
Izlaz na cevovodu