O preduzeću "Lake explorer"

D.O.O. "Lake explorer" je preduzeće koje se bavi sledećim primarnim privrednim delatnostima:

 • produbljivanje, čišćenje i odmuljivanje rečnih tokova,
 • čišćenje i odmuljivanje jezera,
 • čišćenje i odmuljivanje kanala,
 • eksploatacija peska,
 • eksploatacija šljunka.

Sve gore navedene delatnosti izvode se putem montažno-demontažne plovne mehanizacije (plovni bageri) koju je zahvaljujući svojim izuzetno malim gabaritima (mase 14 tona) moguće bez ikakvih problema prenositi sa mesta na mesto uz pomoć klasičnih drumskih transportnih sredstava (sva neophodna oprema neophodna za rad se može smestiti na dva kamiona - šlepera). Kompletan proces relokacije u najvećem broju slučaja je moguće izvesti u roku od 24 časa.

relokacija

 

 

Bager BS-50, koji se koristi u toku radova, ima nominalni kapacitet od 80 do 100 m3/h. Zahvaljujući specijalnom sistemu cevovoda odlaganje iskopanog materijala je moguće izvršiti vodenim i/ili suvozemnim putem na udaljenost do 500m na za to unapred pripremljeno mesto.

 

 

Pored pomenutih delatnosti preduzeće "Lake explorer" pruža i sledeće usluge:

 • pružanje informacija i savetovanje u vezi privrednih grana povezanih sa rečnim i jezerskim saobraćajem (brodarstvo),
 • asistencija i pružanje pomoći prilikom nabavke plovnih sredstava za rečnu i eksploataciju na moru,
 • konsalting u vezi odabira mesta i izgradnje marina,
 • konsalting u vezi izgradnje privatnih vezova za brodove i lokacija za utovar-istovar na otvorenoj reci,
 • stručan nadzor pri izboru sredstava, nadzor pri obavljanju neophodnih pregrada i popravki istih kao i odabir brodogradišta za sve navedene radove.
 • asistencija i pružanje pomoći pri nabavci tehničkih plovila, kao i sve vrste plovila za transport na reci i moru
 • nabavku putničkih - setnih plovila, kao i potrebne opreme